Pajączek NxG Professional

2013-04-19 0 przez Pliki

Pajączek 5 NxG Professional jest następcą popularnego Pajączka 2000. Aplikacja zawiera kilkadziesiąt narzędzi usprawniających tworzenie rozbudowanych projektów internetowych oraz liczne ułatwienia pozwalające na szybką i wydajną pracę nad zarówno stronami HTML i XHTML jak i aplikacjami działającymi na WWW. Posiada edytor z wieloma schematami kolorowania, podpowiedziami kodu i pomocą kontekstową jak również edytor graficzny WYSIWYG oraz wbudowane narzędzia weryfikacji składni, sprawdzanie odsyłaczy i pisowni, poprawności arkuszy CSS, formatowanie kodu. Program oferuje również narzędzia lokalnego testowania aplikacji, funkcje automatycznej publikacji w sieci oraz obsługę serwerów FTP i WebDAV. Dodatkowe wsparcie dla baz danych SQL, pracy grupowej oraz licznych języków (m.in. PHP, HTML, XHTML, XML, JavaScript, VBScript, ASP, CSS, MathML, SVG, RSS i innych) sprawi, że nie będziesz już potrzebował innych narzędzi.