Visio Viewer przeglądanie rysunków i diagramów

2016-05-26 0 przez Pliki

Program Visio Viewer umożliwia przeglądanie rysunków i diagramów programu Visio w przeglądarce sieci Web Internet Explorer .

Użytkownicy programu Visio mogą dowolnie rozpowszechniać rysunki i diagramy programu Visio wśród członków zespołu, partnerów, klientów i innych użytkowników, nawet jeśli na komputerach adresatów nie zainstalowano programu Visio. Program Internet Explorer zezwala także na drukowanie tych plików, jednak obszar drukowania jest ograniczony do wyświetlanej części rysunku.

Program Visio Viewer umożliwia użytkownikom poznanie zalet używania rysunków, wykresów i ilustracji programu Visio w środowisku sieci Web. Program Visio Viewer jest szczególnie przydatny we współpracy zespołów, których członkowie znajdują się w różnych lokalizacjach.

W celu wyświetlenia rysunku programu Visio wystarczy po prostu kliknąć plik rysunku (z rozszerzeniem VSD, VSS, VST, VDX, VSX lub VTX). Zostanie otwarty program Internet Explorer, a program Visio Viewer wyrenderuje rysunek w oknie przeglądarki. Rysunek można przesuwać i powiększać w oknie programu za pomocą przycisków paska narzędzi, skrótów klawiaturowych lub poleceń menu wyświetlanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy. Można także wyświetlić właściwości dowolnego kształtu, otwierając okno dialogowe Właściwości i ustawienia, a następnie zaznaczając odpowiedni kształt. Niektóre ustawienia renderowania i wyświetlania są dostępne na karcie Ustawienia wyświetlania w oknie dialogowym Właściwości i ustawienia. Dodatkowo na karcie Ustawienia warstwy można ustawić widoczność warstw i kolory rysunku, a na karcie Ustawienia adiustacji można ustawić widoczność i kolory adnotacji.

Uwagi

  • W programie są obsługiwane pliki binarne (VSD) oraz XML (VDX) programu Visio.
  • Program Visio Viewer jest zaimplementowany jako formant ActiveX ładowany i renderujący rysunki programu Visio w oknie programu Internet Explorer.

Program Microsoft Visio Viewer umożliwia wszystkim wyświetlanie rysunków programu Visio w przeglądarce sieci Web Microsoft Internet Explorer.

Pobierz Visio Viewer https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=51188