Wipe program do czyszczenia systemu

2019-01-02 0 przez Pliki

Wipe program do czyszczenia systemu i ochrony prywatności użytkownika. Aplikacja Wipe umożliwia usuwanie historii przeglądarek internetowych, czyszczenie plików cache, index.dat. Ponadto program Wipe pozwoli nam bezpiecznie usunąć pliki cookie, czy też tymczasowe plików internetowe. Dzięki Wipe usuniemy wszelkie ślady naszej działalności w internecie.

Usuwa gigabajty śmieci na PC: cookies, historię, pamięć podręczną, pliki tymczasowe, osobowych i innych.

Będzie można usunąć historię przeglądarki i cache, pliki index.dat, rejestr, pliki internetowe cookie, autouzupełniania-historia, tymczasowe pliki internetowe i wiele wiele innych przedmiotów. Ten program usuwa również wszelkie inne ślady działalności osobistej którego wykonane, gdy używany komputer i nieważne w jaki program: Windows, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub inna …

Aby uniemożliwić odzyskanie usuniętych danych używanych przez Program następujące metody zabezpieczeń: DoD 5220.22-M metoda, metoda Gutmann (pełne 35 stopni), rosyjski GOST i inne. Można również dostosować proces czyszczenia i wybrać, które elementy do usunięcia, a które nie. Albo można przeglądać szczegółowe informacje o miejscach, gdzie śmieci znajdujących się na komputerze.

Wersja podstawowa Wipe jest bezpłatna. https://privacyroot.com/software/www/en/wipe-download.php