Wise Registry Cleaner

2017-01-23 0 przez Pliki

Wise Registry Cleaner Free to darmowe narzędzie do oczyszczania rejestru Windows ze zbędnych wpisów oraz jego defragmentacji. Aplikacja pozwala również na wykonanie kopii zapasową rejestru i tworzenie punktu przywracania systemu. Wise Registry Cleaner Free posiada także moduł optymalizujący ustawienia Windows (w tym proces uruchamiania i wyłączania oraz połączeń sieciowych). Naprawi błędy systemu Windows i zachowa komputer przy maksymalnej wydajności. Wersja bezpłatna do celów niekomercyjnych.

Wise Registry Cleaner

Naprawia problemy rejestru i zwiększa wydajność komputera
Rejestr rośnie w przypadku korzystania z systemu Windows, więc nie przestarzałych elementów w rejestrze, które ostatecznie prowadzą do obniżenia wydajności, a nawet awarii systemu. Program do czyszczenia rejestru Wise Registry Cleaner skanuje rejestr systemu Windows i znajduje błędy i szczątkowe elementy w rejestrze, a następnie czyści i defragmentuje je. Ustalając te resztki i uszkodzone elementy w rejestrze systemu Windows, system będzie działać szybciej i bardziej stabilne.

Kopia zapasowa / Przywracanie funkcji
Rejestr jest automatycznie kopie zapasowe przed wykonaniem któregokolwiek czyszczenia. Można go używać do przywracania rejestru w poprzednim punkcie, w przypadku napotkania jakiś problem systemowy. Można również utworzyć pełną kopię zapasową rejestru i systemu kopii zapasowych ręcznie z nim w dowolnym momencie przed dokonaniem istotnych zmian systemowych i konfiguracji sieci na komputerze.

Planowane automatyczne czyszczenie rejestru
W głównym interfejsie, można ustawić Wise Registry Cleaner do czyszczenia rejestru w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym harmonogramem w zależności od własnych potrzeb. Wise Registry Cleaner automatycznie oczyścić rejestr w tle, gdy czas zaplanowany jest gotowy. W ustawieniach można również stworzyć „Czyste z 1-Click” ikonę i umieścić go na pulpicie. Dzięki tej funkcji można oczyścić rejestr tylko przez kliknięcie ikony bez otwierania program do czyszczenia rejestru Wise Registry Cleaner.

System Tune-up optymalizuje ustawienia systemowe dla lepszej wydajności
Inny niż czyszczenie i defragmentacja rejestru systemu Windows, Registry Cleaner Wise może również zoptymalizować odpowiednie ustawienia systemowe, aby poprawić zarówno szybkość systemu i szybkość internetu. Po optymalizacji jednym kliknięciem, widać pewną poprawę w wydajności komputera.

Możliwości dostosowania dla zaawansowanych użytkowników
Można podać do prowadzenia normalnego, bezpiecznego lub głębokie skanowanie rejestru.
Obszary zwyczaju rejestru mogą być skanowane w poszukiwaniu rzeczy, takich jak nieprawidłowych rozszerzeń plików startowych, przestarzałych zapisów programowych, nieważne ścieżek programowych, i wiele innych.
Wyjątki są dozwolone, więc można powiedzieć, program do czyszczenia rejestru Wise Registry Cleaner, aby uniknąć jakichkolwiek elementów rejestru z konkretnych słów w nich.

Pobierz Wise Registry Cleaner za darmo na Windows XP, Vista, Win7/8/10 ( 32-bit i 64-bit)