DiskCryptor

2014-01-14 0 przez Pliki

DiskCryptor to darmowy program do szyfrowania całych partycji, w tym partycji systemowej.

DiskCryptor używa własnego rodzaju formatu partycji, umożliwiając jej zaszyfrowanie algorytmem AES-256, Twofish oraz Serpent. DiskCryptor jest w pełni kompatybilny z TrueCrypt, ponieważ wykorzystuje analogiczny format partycji i szyfruje dane za pomocą algorytmu AES-256.

DiskCryptor

  •  wsparcie dla algorytmów szyfrowania AES, Twofish, Serpent, w tym także ich kombinacji;
  •  pełne wsparcie dla dysków dynamicznych;
  •  wsparcie dla urządzeń dyskowych o dużej wielkości sektora;
  •  wysoka wydajność – porównywalna do wydajności niezaszyfrowanego systemu;
  •  szeroki wybór w konfiguracji uruchamiania zaszyfrowanego systemu operacyjnego, wsparcie dla różnych opcji multi-boot;
  •  pełne wsparcie dla zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, takich jak pendrive, ale także szyfrowanie płyt CD/DVD;
  •  program na otwartej licencji GNU GPLv3.

DiskCryptor – to wolne rozwązanie, pozwalające na szyfrowanie całych partycji, w tym partycji systemowej. Ten fakt, iż DiskCryptor jest wolnym oprogramowaniem ostro kontrastuje z tym, że większa część oprogramowania z analogicznymi możliwościami to rozwiązania zamknięte, co robi całkowicie niemożliwym wykorzystywanie go dla ochrony poufnych danych.