Expression Web

2012-06-23 0 przez Pliki

Expression Web to program wchodzący w skład pakietu Expression Studio, przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych. W programie Microsoft Expression Web witryny są tworzone z wykorzystaniem aktualnie obowiązujących standardów, w tym XHTML, CSS, XML i XSLT. W tworzonych obecnie witrynach warstwa graficzna została oddzielona od zawartości, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu arkuszy styli kaskadowych. Narzędzia projektowe w programie Expression Web upraszczają tę skomplikowaną technologię i dają użytkownikowi pełną kontrolę. Przeciągany i upuszczany margines graficzny, kontrola dopełniania oraz hierarchia wizualna aplikacji do obróbki stylistycznej pozwalają w prosty sposób opracowywać projekty graficzne. Opracowanie graficzne kodu XML nie było jeszcze nigdy tak proste. Przeciągnij i upuść część kodu XML i obserwuj bezpośredni rendering za pomocą arkusza styli XSL, który można przeformatować odpowiednio do stylu każdej witryny. Możesz teraz w prosty sposób dołączać, filtrować i sortować dane pochodzące z dowolnych źródeł kodu XML.