PHPEdit

2012-10-24 0 przez Pliki

PHPEdit to środowisko idealne dla tych, którzy zajmują się tworzeniem stron PHP. Aplikacja posiada wsparcie dla debugowania przy pomocy rozszerzenia Xdebug, obsługę systemów kontroli wersji SVN i CVS. Program posiada obsługę dokumentacji w formacie PHPDoc, wykorzystywaną podczas podpowiadania składni. W odróżnieniu od konkurencyjnych programów PHPEdit posiada interfejs oparty o wstążkę znaną z pakietu Microsoft Office 2010. Program generuje kod w oparciu o zawarte szablony, a także konfiguruje automatyczne tworzenie kopii zapasowej. Z jego poziomu możemy tworzyć nowe obiekty oraz tworzyć i wysyłać zapytania do baz danych. Stworzone projekty można powiązać z kontami FTP, SFTP oraz bazami danych MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Firebird czy SQLite. PHPEdit wspiera popularne framewoki PHP tj.: Prado oraz Symfony a także system zarządzania treścią ezPublish.