SystemRescueCd

2012-06-04 0 przez Pliki

SystemRescueCd to minidystrybucja Live CD/Live USB Linuksa bazująca na Gentoo Linux, pełniąca funkcję dysku ratunkowego.

Celem twórców SystemRescueCD jest zapewnienie możliwości łatwego wykonywania zadań administracyjnych, takich jak tworzenie i edycja partycji. Jądro obsługuje najpopularniejsze systemy plików: ext2, ext3, ext4 ReiserFS, Reiser4, Btrfs, XFS, JFS, VFAT, NTFS, ISO 9660, NFS i SMB.

Podstawowym menadżerem okien jest Xfce.

Główne aplikacje znajdujące się w systemie to m.in.:

  •     GNU Parted – Konsolowy program umożliwiający m.in. tworzenie, zmienianie rozmiarów, przenoszenie i kopiowanie partycji.
  •     GParted – Graficzny edytor partycji, umożliwiający ich wyświetlanie, sprawdzanie, zmienianie rozmiarów, kopiowanie, przenoszenie, tworzenie, formatowanie i usuwanie. Bazuje na programie GNU Parted.
  •     Partimage – Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych partycji, zapisujące zawartość partycji do skompresowanego pliku.
  •     FSArchiver – Narzędzie pozwalające na zapisywanie zawartości systemu plików do skompresowanego pliku. System plików może następnie zostać przywrócony na partycji o innym rozmiarze lub z innym systemem plików.
  •     NTFS-3G – Sterownik umożliwiający montowanie partycji z systemem plików NTFS z pełnym wsparciem dla zapisu i odczytu danych.
  •     sfdisk – Narzędzie do zarządzania tablicami partycji. Umożliwia zapisywanie/przywracanie tablicy partycji do/z pliku.
  •     TestDisk – Oprogramowanie do odzyskiwania straconych partycji i naprawiania sektorów rozruchowych partycji.
  •     Memtest86+ – Testuje pamięć RAM zainstalowaną w komputerze w celu sprawdzenia czy jest uszkodzona.
  •     Midnight Commander – Tekstowy menedżer plików z pseudograficznym interfejsem użytkownika, umożliwiający m.in. przeglądanie katalogów, kopiowanie, przenoszenie, kasowanie, wyszukiwanie i edytowanie plików.
  •     ClamAV – Zestaw narzędzi antywirusowych.