ToDoList

2014-01-02 0 Pliki

ToDoList to darmowy program do zarządzania projektami. Program pozwala tworzyć zadania, dodawać do nich podzadania i opisy. Dzięki rozbudowane liście atrybutów rekordy można dowolnie kolorować, nadawać im priorytety z dziesięciostopniowej skali, przypisywać kategorie i zasoby. Każdemu zadaniu przypiszesz alarm i zdefiniujesz dla niego status postępu. Program wyświetli przewidywany czas zakończenia pracy oraz czas poświęcony na wykonanie zadania.


Autor: AbstractSpoon
Wersja: 6.8.4
Rozmiar: 1.90 MB
Pobierz