Apache HTTP Server

2017-01-01 0 przez Pliki

Apache to darmowy serwer HTTP z udostępnionym kodem źródłowym. Współpracuje z wieloma popularnymi językami programowania i bazami danych – m.in. PHP, MySQL.

Apache HTTP Server

otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD, OS X, Microsoft Windows). Apache jest najszerzej stosowanym serwerem HTTP w Internecie. Jego udział wśród serwerów wynosił ponad 37%. W połączeniu z interpreterem języka skryptowego PHP i bazą danych MySQL, Apache stanowi jedno z najczęściej spotykanych środowisk w firmach oferujących miejsce na serwerach sieciowych.

Cechy serwera i obsługiwane moduły

 • wielowątkowość
 • skalowalność
 • bezpieczeństwo
 • Kontrola dostępu/uwierzytelnianie: mod_authz_host
 • CGI
 • Proxy typu HTTP, Apache JServe Protocol, FTP, CONNECT: mod_proxy*
 • SSI: mod_include
 • Content-Negotation: mod_negotation
 • Moduł URL-Rewriting: mod_rewrite
 • SSL: mod_ssl
 • możliwość osadzania interpreterów języków skryptowych, np. mod perl, mod_php czy mod_python

Najnowsze wersje darmowego serwera Apache posiadają interfejs graficzny GUI. Program Apache parsuje plik konfiguracyjny httpd.conf (oraz inne zdefiniowane przez użytkownika, bądź sam program).