Jaka jest istota i korzyści z analizy rynku dla nowego przedsiębiorstwa?

2017-10-10 0 przez Pliki

Analiza rynku ma na celu określenie jego atrakcyjności dla danego biznesu. Dzięki niej będziesz mógł oszacować szanse i zagrożenia oraz ustalić silne i słabe strony swojej firmy. Wobec tego pomoże Ci to w podejmowaniu słusznych decyzji związanych z przyszłością Twojej działalności, a także w określeniu potrzeb potencjalnych klientów.

Samodzielne badanie rynku

Jednym ze sposobów rozpoczęcia analizy jest samodzielne przeprowadzenie badania rynku. Przede wszystkim na samym początku powinieneś określić cel swoich badań. Dlaczego badasz rynek? Czego konkretnie chcesz się dowiedzieć oraz w czym ma Ci to pomóc? Określenie tych informacji pomoże Ci skonkretyzować obszar poszukiwań oraz umożliwi szybsze znalezienie pożądanych informacji.

Kolejnym krokiem jest przejrzenie dostępnych danych statystycznych, tj. GUS, wiarygodnych czasopism oraz serwisów branżowych. Jednakże źródła wtórne mogą okazać się niedostateczne. W tym celu niezbędne okazać się może przeprowadzenie dodatkowych wywiadów eksperckich, tzw. IDI, z istniejącymi producentami, dystrybutorami oraz odbiorcami. Dzięki temu uzyskasz informacje na temat realnych praktyk handlowych oraz zachowań konsumenckich na badanym rynku.

Samodzielne prowadzenie badań rynku jest możliwe i może być skuteczne, aczkolwiek jest to raczej wstępne rozpoznanie rynku niż profesjonalna analiza trendów. Jeśli zdobyte w ten sposób informacje będą dla Ciebie niewystarczające, znajdź firmę, która się tym zajmuje i zleć jej takie badanie. Profesjonaliści mają do tego zarówno wiedzę, jak i potrzebne narzędzia. Zgromadzenie samych danych to pierwszy krok do skutecznego badania rynku, jednak ważniejszą rzeczą jest skuteczna analiza, do której potrzebna jest także wiedza z zakresu marketingu.

Przeczytaj artykuł: Zbadaj rynek docelowy, konkurencję oraz określ cenę i kanały dystrybucji.

Zbadaj konkurentów

Innym sposobem badania rynku jest badanie konkurencji. Przede wszystkim skup się na Twoich bezpośrednich konkurentach. Sprawdź ich silne i słabe strony, kim są i co oferują. W celu weryfikacji tych danych możesz użyć Internetu. Stwórz tabelę, w której będziesz zawierał najważniejsze dane, tj.: indywidualne cechy i dane klientów, oferty, opinie, ceny, sposoby promocji. Możesz również dodać swoje dodatkowe spostrzeżenia i uwagi, które ułatwią późniejszą analizę oraz pozwolą wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Na końcu, w celu porównania, powinieneś dopisać własną firmę. Sprawdź, jakie cechy posiada Twoja firma, a jakie konkurencyjne przedsiębiorstwa. Spraw, aby Twoja firma miała jak najwięcej cech oryginalnych, ale jednocześnie w niczym nie ustępowała konkurencji. Dzięki temu na pewno uda Ci się stworzyć najlepszą ofertę.

Korzyści analizy rynku

Największe korzyści z analizy rynku będą miały przedsiębiorstwa, które dopiero wchodzą na rynek. Pomaga ona bowiem zminimalizować ryzyko dotyczącej błędnej decyzji wejścia na dany rynek, dostarczając odpowiedzi na pytanie: „Czy mój produkt znajdzie nabywców?”.

Kompleksowa analiza rynku pomaga w:

  • wyróżnieniu oferty spośród konkurencji,
  • dopasowaniu produktu do potrzeb klientów,
  • szybkiej reakcji na działania konkurentów,
  • skutecznym planowaniu przyszłych dochodów,
  • znalezieniu i skierowaniu produktu do nowej grupy odbiorców.

Na podstawie zebranych danych tworzy się strategię marketingową. Jej celem jest osiągnięcie przewagi nad konkurentami lub poprawienie obecnych działań tak, aby osiągnąć przewagę na rynku.

Analiza rynku przydaje się w każdym rodzaju działalności gospodarczej bez względu na branżę oraz wielkość przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że o sukcesie bądź porażce firmy w dużym stopniu decyduje właśnie odpowiedni wybór grupy docelowej oraz oferta lepsza niż u konkurencji.

Analizując rynek warto wykorzystać narzędzie jakim jest analiza strategiczna SWOT/TOWS. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: 6krokow.pl/analiza-strategiczna-swot-tows-dla-firmy/.