MozBackup

2012-06-02 0 przez Pliki

MozBackup to narzędzie do tworzenia kopi zapasowej profili Mozilla Suite, Mozilla Firebird, Mozilla Thunderbird, Mozilla SeaMonkey oraz Netscape. MozBackup to program, który wykona backup zakładek, maili, kontaktów, historii, rozszerzeń, zapamiętanych haseł i nie tylko.Istnieje możliwość zapisania danych z innych programów, czyli Flock, Postbox, Spicebird, Songbird i Wyzo.MozBackup działa z: Firefox 1.0 – 3.1 Thunderbird 1.0 – 3.0 Beta 2 Sunbird 0.3 – 0.9 Flock 1.0 – 2.0 SeaMonkey 1.0a – 2.0 Alpha 3 Mozilla Suite 1.7 – 1.7.x Spicebird 0.4 – 0.8 Songbird 1.0 Netscape 7.x, 9.x