PESpin

25 czerwca 2012 0 Pliki

PESpin narzędzie umożliwiające skompresowanie i zabezpieczenie plików wykonywalnych EXE przed edycją za pomocą takich programów jak Restorator Resource Editor czy PE Explorer. Aplikacja kompresuje dane i zasoby pliku wykonywalnego w taki sposób, aby uniemożliwić tworzenie patchy czy też ochronić przed deasemblowaniem programu. Biblioteki wykorzystane do kompresowania zasobów zostały zapożyczone z kodu aPlib stworzonego przez Joergen Ibsen.


Autor: cyberbob
Wersja: 1.33
Rozmiar: 0.08 MB
Pobierz