PuTTY klient SSH i Telnet

2019-06-07 0 przez Pliki

PuTTY to bezpłatny program będący implementacją klienta usług Telnet, SSH i Rlogin działający pod systemami operacyjnymi Microsoft Windows oraz Unix/Linux. Oparty na licencji Open Source. PuTTY emuluje terminal tekstowy łączący się z serwerem za pomocą protokołu Telnet, Rlogin oraz SSH1 i SSH2. Implementuje on szyfrowanie AES, 3DES, Blowfish oraz DES. Zasady udostępniania programu określa licencja MIT w pełni zgodne z GPL i może być dowolnie rozpowszechniany z zastrzeżeniem jednoczesnego udostępniania kodu źródłowego.

PuTTY to klient SSH i telnet, opracowany pierwotnie przez Simona Tathama na platformę Windows. PuTTY to oprogramowanie typu open source, które jest dostępne z kodem źródłowym i jest rozwijane i obsługiwane przez grupę wolontariuszy.

Korzystanie z PuTTY, PSCP, PSFTP i Plink jest nielegalne w krajach, w których szyfrowanie jest zabronione. Uważamy, że korzystanie z PuTTY, PSCP, PSFTP i Plink w Anglii i Walii oraz w wielu innych krajach jest legalne, ale nie jesteśmy prawnikami, więc w razie wątpliwości powinieneś zasięgnąć porady prawnej przed pobraniem. Przydatne informacje można znaleźć na stronie cryptolaw.org , która zbiera informacje o przepisach dotyczących kryptografii w wielu krajach, ale nie możemy ręczyć za ich poprawność.

Korzystanie z pliku binarnego tylko Telnet (PuTTYtel) nie jest ograniczone żadnymi przepisami dotyczącymi kryptografii.

Pobierz PuTTY za darmo https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html