Total Uninstall

2014-02-07 0 przez Pliki

Total Uninstall to narzędzie do pełnego usuwania aplikacji zainstalowanych w systemie Windows. Total Uninstall jest kompletnym deinstalatorem, który posiada dwa moduły funkcyjne.

Moduł Zainstalowane programy analizuje istniejące instalacje programów i tworzy dziennik zmian instalacji. Umożlowia odinstalowanie programów nawet bez pomocy apletu Dodaj lub usuń programy.
Wybierz z listy program, który chcesz odinstalować, a w kilka sekund Total Uninstall przeanalizuje go i wyświetli w widoku drzewa wykryte pliki, foldery, klucze i wartości rejestru należące do tego programu. Możesz przejrzeć szczegóły i usunąć wybrane wykryte elementy. Total Uninstall jest gotowy do odinstalowania analizowanego programu. Wpierw zostanie uruchomiony deinstalator z apletu Dodaj lub usuń programy, a następnie będzie kontynuowane usuwanie pozostałych elementów przy wykorzystaniu logu analizowanego programu.

Moduł Monitorowane programy pomaga monitorować wszelkie zmiany wprowadzane do systemu podczas instalacji nowego programu. Pozwala to wykonać kompletną deinstalację programu bez konieczności korzystania z deinstalatora apletu Dodaj lub usuń programy, który może niekompletnie odinstalować program.
Total Uninstall tworzy migawkę systemu przed zainstalowaniem nowego programu. Po zakończeniu instalacji programu wykonuje dodatkową migawkę systemu. Następnie porównuje dwie migawki i wyświetla wszystkie zmiany w graficznym widoku drzewa, oznaczając wszystkie wartości rejestru i pliki, które zostały dodane, zmienione albo usunięte. Total Uninstall zapisuje te zmiany i gdy zdecydujesz się odinstalować program, to wszystkie zmiany zostaną przywrócone do poprzedniego stanu.

Właściwości:

 •     Dokładnie analizuje instalacje istniejących programów i tworzy dziennik wprowadzonych zmian.
 •     Monitoruje wprowadzane zmiany w rejestrze i systemie plików przez nowe instalacje .
 •     Odinstalowuje całkowicie i dokładnie analizowane lub monitorowane programy.
 •     Tworzy kopię zapasową programu i może przywrócić program z jego kopii zapasowej.
 •     Organizuje w grupy zainstalowane lub monitorowane programy.
 •     Szybko i łatwo znajduje program do odinstalowania przez wprowadzenie kluczowego słowa.
 •     Podsumowuje i dostarcza szczegółowych informacji dla każdego zainstalowanego lub monitorowanego programu.
 •     Konfigurowalne przez użytkownika widoki wykrytych zmian.
 •     Wyświetla szczegółowy log deinstalacji.
 •     Zaawansowane wyszukiwanie w wykrytych zmian.
 •     Autonomiczny agent powiadamiający o uruchomieniu programów instalacyjnych.
 •     Eksport zmian rejestru dla instalowanych lub deinstalowanych programów.
 •     Eksport listy zainstalowanych lub monitorowanych programów do pliku.
 •     Eksport do pliku lub wydruk wykrytych zmian.