Xara Designer Pro X9

2013-09-26 0 przez Pliki

Xara Designer Pro to program do prostego rysowania, drukowania i tworzenia różnych ilustracji oraz grafiki wektorowej. Wśród podstawowych narzędzi na których bazuje program możemy wymienić: rysowanie, obracanie, przesuwanie czy zmiana rozmiaru obiektu, funkcje do wygładzania krawędzi, tworzenia napisów trójwymiarowych i różnych rodzajów zdjęć panoramicznych z kilku gotowych plików graficznych. Mamy ponadto dostęp do wygodnego edytora zdjęć, w którym może szybko i łatwo modyfikować elementy graficzne bez utraty ich jakości. Oprócz standardowych narzędzi do edycji, aplikacja oferuje też możliwość skalowania, usuwania efektu czerwonych oczu oraz regulowanie poziomem jasności, kontrastem i ostrością.