5 dobrych i darmowych programów do nauki matematyki

2019-11-22 0 przez Pliki

Matematyka nazywana jest królową nauk i stanowi podstawy wielu innych dziedzin. Dla  niektórych matematyka wydaje się być łatwa i prosta do nauki, podczas gdy inni strasznie się z nią zmagają, a i tak rezultaty są dość mierne. Dla ułatwienia nauki dostępnych jest wiele darmowych programów do nauki matematyki komputer, które mogą być dopełnieniem bądź stanowić alternatywę dla podręczników.

5 dobrych i darmowych programów do nauki matematyki

GeoGebra

Dobry i darmowy program do nauki matematyki, który łączy geometrię, algebrę, tabele, grafikę, statystykę i analizę matematyczną w jednym łatwym do użycia pakiecie. Pozwala m.in. rysować wykresy dla wskazanych funkcji liniowych i kwadratowych, liczyć pole powierzchni figur w układzie współrzędnych, obliczać kąt pomiędzy prostymi lub punktami, wyznaczać punkty przecięcia wykresów dwóch funkcji, przesuwać obiekt o dany wektor, obracać o zadany kąt, wyliczać odległości itp.

MathMagic Personal Edition

to program przeznaczony do wykonywania różnych obliczeń w dziedzinie matematyki, fizyki i elektroniki. Aplikacja doskonale umożliwia obliczanie prostych i bardziej złożonych równań matematycznych i fizycznych. Posiada zaawansowany edytor WYSIWYG, który jest niezwykle prosty w obsłudze i pozwala na automatycznie formatowanie równań i innych działań matematycznych lub fizycznych.

Geometria

Program umożliwia rysowanie na ekranie monitora figur geometrycznych, zarówno w układzie współrzędnych jak i bez niego. Na pasku statusu, podczas pracy z programem, pojawiają się na każdym etapie rysowania figur wskazówki co do kolejnego kroku do wykonania. Narysowane figury możemy zaznaczać, ukrywać, opisywać a w dodatkowym oknie możemy zapoznać się z własnościami figury, np. narysowana prosta i jej równania pod różnymi postaciami.

HEXelon Tabliczka mnożenia

Prosty program HEXelon Tabliczka mnożenia/dzielenia/dodawania/odejmowania to program do nauki dla dzieci tabliczki mnożenia w taki sposób, aby potrafiło automatycznie udzielić poprawnej odpowiedzi. Aplikacja oferuje takie opcje jak regulacja prędkości i ilości zadawanych pytań oraz możliwość włączenia i wyłączenia lektora. Poza tym HEXelon Tabliczka mnożenia koryguje wynik gdy dziecko poda niewłaściwą odpowiedź, wystawia oceny, uczy przez powtarzanie działań i komunikuje się z dzieckiem za pośrednictwem lektora.

Scilab

został stworzony do badań matematycznych i posiada w sobie setki funkcji matematycznych, którymi możemy operować zarówno na liczbach, jak i na bardziej zaawansowanych strukturach jak wektory czy macierze. Scilab jest w stanie pomóc w wielu dziedzinach – od prostych obliczeń, przez macierze, algebrę liniową, przetwarzanie sygnałów, statystykę przez wiele innych dziedzin.