Connectify

2014-03-04 0 przez Pliki

Connectify to darmowe narzędzie pełniące funkcję programowego routera przeznaczone dla systemu Windows 7. Aplikacja pozwala przekształcić dowolny komputer wyposażony w bezprzewodową kartę Wi-Fi w punkt dostępowy Hotspot, który udostępnia połączenie z Internetem innym urządzeniom w Sieci. Dzięki Connectify możemy udostępnić łącze internetowe każdemu urządzeniu posiadającego bezprzewodową kartę sieciową. Dodatkowo Connectify pozwala zabezpieczyć naszą sieć kluczem szyfrującym WPA2.