Usługi kolokacji i hostingu

2014-12-23 1 przez Pliki

W dobie informatyzacji niemal każdej dziedziny naszego życia konieczne jest tworzenie takiej przestrzeni, która zmagazynowałaby ogromną ilość danych, możliwych do masowego przetwarzania w ciągu każdej sekundy.

W dobie informatyzacji niemal każdej dziedziny naszego życia konieczne jest tworzenie takiej przestrzeni, która zmagazynowałaby ogromną ilość danych, możliwych do masowego przetwarzania w ciągu każdej sekundy. Wszystko, co gromadzi się w świecie wirtualnym, musi być ulokowane także fizycznie – na serwerach i twardych dyskach. Stąd lawinowy wzrost firm, które oferują swoje usługi w zakresie „wynajmowania” miejsca na dane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą czy publiczną. W ten sposób do stałych pojęć w branży internetowej weszły kolokacja i hosting. Czym są?

hosting

Kolokacja

W najogólniejszym znaczeniu jest usługą polegającą na udostępnianiu klientowi miejsca oraz zaplecza technicznego dla sprzętu (serwera). Lepiej bowiem ulokować serwer w tzw. data center (budynku lub pomieszczeniu przeznaczonemu wyłącznie do przechowywania infrastruktury informatycznej), aniżeli martwić się o samodzielne zagospodarowanie odpowiedniej przestrzeni. Firmy działające na rynku kolokacji oferują własną opiekę administracyjną i techniczną nad ulokowanymi u nich serwerami. Mówiąc najkrócej, kolokacja polega na wstawieniu własnego sprzętu do cudzej serwerowni. Ma to swoje niewątpliwe zalety, do których należy zaliczyć w pierwszej kolejności błyskawiczną pomoc fachowców w przypadku awarii, mniejsze koszty utrzymania (niż w przypadku samodzielnej opieki nad serwerem), zapewnienie odpowiednich norm bezpieczeństwa i warunków technicznych, a także na ogół łącze o wysokiej przepustowości.

Hosting

W odróżnieniu od kolokacji, hosting polega na udostępnianiu nie rzeczywistej powierzchni, lecz wirtualnej – zasobów na dyskach lub serwerach – w celu utworzenia tam różnego rodzaju aplikacji internetowych, stron, kont poczty e-mail itp. Oczywiście, hosting nie musi polegać li tylko na udostępnianiu miejsca na dysku. Może wiązać się w takim samym stopniu z oddaniem do dyspozycji określonej ilości danych do przesłania przez łącza zainstalowane w data center czy też określonego stopnia ich obciążenia.

Jak zatem widać, podstawowa różnica pomiędzy kolokacją i hostingiem polega na rodzaju świadczonej usługi. W pierwszym przypadku niektóre firmy, jak choćby Atman, ciesząca się popularnością w ostatnim czasie, oferują możliwość wynajęcia serwerów dedykowanych bądź wirtualnych. Bardzo ważne, z punktu widzenia klienta, jest powierzenie w opiekę serwerów firmie, która się w tym specjalizuje. Bez względu na to, czy chodzi o kolokację, czy hosting, a więc o zagospodarowanie przestrzeni realnej lub wirtualnej, obowiązkiem usługodawcy jest dbanie o dobry stan techniczny obsługiwanej infrastruktury informatycznej, zapewnienie odpowiedniej ochrony danym klienta, a także stałej dostępności w zakresie gromadzenia i przetwarzania zasobów.