Geekbench

2014-03-11 0 przez Pliki

Geekbench to program do testowania wydajności procesora i pamięci RAM pod kątem szybkości uruchamiania i działania różnych aplikacji. Wbudowane w nim benchmarki pozwalają na testowanie procesorów jedno- lub wielordzeniowych w aspektach m.in. wielowątkowości i wielordzeniowości. Geekbench sprawdza jak komputer radzi sobie podczas np. szyfrowania, kompresji tekstu i obrazków, testuje szybkość zapisu i odczytu danych do pamięci, obsługę strumieni.