GS-Calc

2014-02-18 0 przez Pliki

GS-Calc to arkusz kalkulacyjny który oferuje wiele unikalnych rozwiazań, takich jak możliwość przetwarzania bardzo dużych ilości danych (12 mln rzędow x 4096 kolumn) oraz programowanie liniowe/kwadratowe.

Dzięki łatwości obsługi i szybkości GS-Calc może być pomocnym narzędziem w kontrolowaniu domowych wydatków i dochodów, edycji baz danych czy też statystycznej analizie danych. GS-Calc jest programem w pełni przenośnym i może być instalowany np. na dyskach USB.

Cechy:

 • Ponad 12 mln rzędów x 4,096 kolumn. Dowolna liczba hierarchicznie zorganizowanych arkuszy w pliku.
 • Domyślny format pliku ODF.
 • Około 300 wbudowanych funkcji, w tym funkcje umożliwiające: operacje na macierzach, dekompozycje (LU, Cholesky, SVD); rozwiązywanie liniowych układów równań (Gauss, Cholesky) z ulepszającymi iteracjami; funkcje najmniejszych kwadratów SVD, ważone najmniejsze kwadraty, najmniejsze kwadraty z więzami, regresja – wielomiany ortogonalne; analiza szeregów czasowych; n-wymiarowa minimalizacja; rownania nieliniowe; programowanie liniowe, całkowitoliczbowe, mieszane i kwadratowe.
 • Efektywne wykorzystywanie w trakcie obliczeń zdefiniowanej przez użytkownika liczby rdzeni procesora.
 • Formuły tablicowe (bez ograniczeń co do wielkości zakresów) i formuły typu 3D. Funkcje UDF zwracające tablice.
 • Możliwość dzielenia okien arkusza na 100 paneli; dowolne synchronizowanie paneli.
 • Szerokie możliwości tworzenia i konfiguracji wykresów; rozbudowane opcje dla wykresów x-y; różne metody łączenia wykresów i grafiki.
 • Zabezpieczanie hasłami i szyfrowanie; ochrona struktury arkuszy i indywidualnych komórek.
 • Ukrywanie formuł i wyłączanie formuł z drukowania. Drukowanie znaków wodnych.
 • Interfejs COM umożliwiający korzystanie z funkcji GS-Calc w innych programach.
 • Standardowe opcje edycji i formatowania; wybór składni formuł: Excel, OpenFormula, GoogleDocs.
 • „Green software” – opcjonalnie instalacja przenośna bez zapisywania czegokolwiek poza katalogiem instalacyjnym.
 • Zapisywanie danych w formacie PDF: zapisywanie całych skoroszytów (przy zachowaniu struktury arkuszy), pojedynczych arkuszy, zakresów komórek i wykresów; bardzo małe pliki wynikowe.
 • Importowanie i eksportowanie danych w formatach text, dBase III-IV, Clipper, FoxPro 2.x and Excel 2003 XML.

Uwaga! Wersja testowa pozwala na korzystanie z programu przez 30 dni.