Microsoft Safety Scanner Windows

2018-01-24 0 przez Pliki

Microsoft Safety Scanner Windows do pobrania bezpłatne narzędzie do skanowania antywirusowego dysków w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych wirusów, programów szpiegujących i innego złośliwego oprogramowania. Narzędzie to jest zgodne z istniejącym oprogramowaniem antywirusowym.

Z programu Microsoft Safety Scanner można korzystać przez 10 dni od daty jego pobrania. Aby skanowanie uwzględniało najnowsze definicje złośliwego oprogramowania, należy ponownie pobrać i uruchomić program Microsoft Safety Scanner na komputerze z Windows.

Program Microsoft Safety Scanner nie zastępuje oprogramowania antywirusowego, które na bieżąco zabezpiecza komputer. W celu bieżącej ochrony komputerów przed wirusami, programami szpiegującymi i innym złośliwym oprogramowaniem należy pobrać ze strony Microsoft Security Essentials program Windows Defender.

https://docs.microsoft.com/pl-pl/windows/security/threat-protection/intelligence/safety-scanner-download