Process Explorer – program do kontroli procesów

2016-11-08 0 przez Pliki

Process Explorer to program do kontroli procesów – darmowe i przydatne narzędzie pokazujące szczegółową listę procesów uruchomionych w Windows. Aplikacja jest bardzo dokładna i pozwala na dogłębne zbadanie, jak uruchamiają się dodatkowe programy. Procesy możemy poddać weryfikacji i w przypadku wykrycia intruza zablokować.

Process Explorer program do monitorowania procesów w komputerze

Wyświetlacz Process Explorer składa się z dwóch okien podrzędnych. Górne okno zawsze wyświetla listę aktywnych procesów, łącznie z nazwami kont ich właścicieli, a informacje wyświetlane w dolnym oknie zależy od trybu Process Explorer jest: czy jest w trybie rączką zobaczysz uchwyty że proces wybrany w górnym oknie otworzyło; Jeśli działa w trybie DLL, zostaną wyświetlone bibliotek DLL i pliki w pamięci, że proces został załadowany. Process Explorer jest wyposażony w funkcje wyszukiwania, które szybko pokazać, które procesy mają szczególne uchwyty otwierane lub DLL załadowany. Wyjątkowe możliwości programu Process Explorer pozwalają na łatwe wyśledzenie problemów z wersjami bibliotek DLL lub wyciekami pamięci oraz zapewnić wgląd w sposób pracy z systemem Windows i aplikacji.

Pobierz Process Explorer program do monitorowania procesów w komputerze Windows.