WirelessKeyView – program do odzyskiwania kluczy (WEP/WPA) WiFi

2017-02-12 0 przez Pliki

WirelessKeyView to program do odzyskiwania kluczy WEP/WPA zabezpieczających sieć bezprzewodową WiFi zapisanych na komputerze.

Aplikacja WirelessKeyView potrafi odtworzyć hasła zapisane w usłudze Wireless Zero Configuration i WLAN AutoConfig oferowanej odpowiednio w Windows XP i Windows Vista. Dodatkową funkcją WirelessKeyView jest możliwość eksportu odczytanych danych do plików tekstowych.

WirelessKeyView – program do odzyskiwania kluczy (WEP/WPA) WiFi

odzyskuje wszystkie klucze bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych / haseł (WEP / WPA) zapisanych w komputerze przez odpowiednią usługę „Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej” systemu Windows XP lub przez serwis 'autokonfiguracji sieci WLAN’ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, oraz Windows Server 2008. WirelessKeyView pozwala  na łatwe zapisanie wszystkich kluczy do pliku / tekst HTML / xML lub skopiować pojedynczy klucz do schowka. Można również wyeksportować klucze bezprzewodowych do pliku i zaimportować te klucze do innego komputera.

Pobierz WirelessKeyView – darmowy program do odzyskiwania kluczy (WEP/WPA) WiFi na komputer z Windows.