Firewall Builder

2 lipca 2012 0 Pliki

Firewall Builder to narzędzie do tworzenia reguł i zarządzania systemowym firewallem. Narzędzie może być używane do konfiguracji firewalla w systemach operacyjnych oraz urządzeniach Cisco. Aplikacja zapewnia wsparcie dla: Linux iptables, Cisco ASA i PIX, Cisco FWSM, Cisco router access lists, pf, ipfw i ipfilter for BSD oraz HP ProCurve ACL. Zmiany wprowadzane w programie Firewall Builder natychmiast przenoszone są na konfigurację firewalla. Możliwość tworzenia obiektów opisujących poszczególne hosty, sieci i zakresy adresów pozwala łatwo zorientować się w konfiguracji i szybciej tworzyć nowe reguły.


Autor: NetCitadel, LLC.
Wersja: 5.1.0
Rozmiar: 6.80 MB
Pobierz