Windows Firewall Control za darmo

2020-01-01 0 przez Pliki

Windows Firewall Control za darmo pobierz narzędzie do zarządzania zaporą firewall dla systemu Windows. Narzędzie rozszerza funkcjonalność Zapory systemu Windows i zapewnia nowe dodatkowe funkcje. Działa w zasobniku systemowym i pozwala użytkownikowi łatwo kontrolować natywną zaporę ogniową bez marnowania czasu, przechodząc do określonej części zapory.

Windows Firewall Control zdecydowanie ułatwia pracę, poprzez kilka kliknięć możemy ustawiać blokowanie i zezwalanie program na dostęp do naszej sieci, skonfigurować ustawienia przeglądarki czy dostęp do zdalnego pulpitu. Dodatkowo autorzy tak zaprojektowali interfejs, aby początkujący użytkownicy nie mieli problemu z obsługą. W każdym momencie mamy możliwość powrotu do podstawowych ustawień systemowej zapory a po zrejestrowaniu na stronie producenta możemy ustawić hasło do naszego programu a także importować ustawienia po sformatowaniu naszego systemu.

 Jest to najlepsze narzędzie do zarządzania rodzimą zaporą ogniową z systemu Windows 10, 8.1, 8, 7, Server 2016, Server 2012. Kontrola zapory systemu Windows oferuje cztery tryby filtrowania, które można przełączać jednym kliknięciem myszy:

Wysokie filtrowanie – wszystkie wychodzące i przychodzące połączenia są zablokowane. Ten profil blokuje wszystkie próby połączenia z komputerem.
Średnie filtrowanie– Połączenia wychodzące niezgodne z regułą są blokowane. Tylko dozwolone programy mogą inicjować połączenia wychodzące.
Niskie filtrowanie – dozwolone są połączenia wychodzące niezgodne z regułą. Użytkownik może zablokować programy, których nie chce zezwalać na inicjowanie połączeń wychodzących.
Bez filtrowania – Zapora systemu Windows jest wyłączona. Unikaj używania tego ustawienia, chyba że na komputerze działa inna zapora ogniowa.

Kontrola Zapory systemu Windows nie filtruje pakietów i nie blokuje ani nie zezwala na żadne połączenia. Odbywa się to przez samą Zaporę systemu Windows na podstawie istniejących reguł zapory.

Pobierz Windows Firewall Control za darmo https://www.binisoft.org/wfc.php