Gnumeric

2013-12-02 0 przez Pliki

Gnumeric to darmowy arkusz kalkulacyjny stanowiący część pakietu biurowego GNOME Office, który z kolei należy do środowiska GNOME. W zamierzeniach autorów ma stanowić zamiennik dla zastrzeżonych programów, takich jak Microsoft Excel, na którym jest wzorowany.

Cechuje się bardzo wieloma funkcjami. Gnumeric może importować i eksportować dane w wielu różnych formatach, m.in. Excel, XML, HTML, Applix, Quattro Pro, PlanPerfect, Sylk, DIF, GNU Oleo, SC/Xspread, StarOffice/OpenOffice.org i Lotus 1-2-3. Pliki w formacie Gnumerica są dokumentami języka znaczników XML skompresowanymi za pomocą kompresora gzip.

Podobnie jak Microsoft Excel, Gnumeric wyposażony jest w solver. Umożliwia on rozwiązywanie zadań programowania liniowego i, w szczególności, zadań programowania całkowitoliczbowego.