Sage Kadry i Płace One Payroll

2020-01-01 0 przez Pliki

Sage Kadry i Płace One Payroll program wspierający rozliczanie wszystkich form zatrudnienia pracowników: umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, prawa autorskie, umowa zryczałtowana), Dzięki Sage Kadry i Płace zyskają Państwo elastyczność, bezpieczeństwo prawne oraz wsparcie szkoleniowe i merytoryczne. Sage Kadry i Płace to komfort pracy poparty skalowalnością, najwyższą na rynku wydajnością i potencjałem do generowania oszczędności.

Symfonia Kadry i Płace to program, który wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz umożliwia prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Pozwala m.in. na automatyzację obliczania płac, definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji (indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy), planowanie i ewidencję czasu pracy oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi (wyduki PIT 2, 4, 8A, 8B, 8C, 11, 40) i ZUS (przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RZA, DRA).

Pobierz Sage Kadry i Płace One Payroll https://www.sage.com/pl-pl/program-kadrowo-placowy/