Testy psychologiczne online

2020-01-01 0 przez Pliki

Testy psychologiczne online za darmo do pobrania na komputer. Usługa przeprowadzenia badania, na platformie do badań komputerowych Epsilon. W Platformie zastosowane są najnowsze rozwiązania informatyczne łączące technologię internetową (administracja systemem przez przeglądarkę internetową) i możliwości środowiska Windows (aplikacja desktopowa). System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania. Platforma Epsilon pomyślana jest, jako innowacyjne oprogramowanie, które zastąpi obecnie funkcjonujący program Psychologiczne Testy Komputerowe.

 • e-ACL – Lista przymiotnikowa ACL
 • e-APIS-P(R) – Bateria Testów APIS-P(R)
 • e-APIS-Z – Bateria Testów APIS-Z
 • e-BIP – Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy
 • e-CFT 20-R – Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 2 zrew. 
 • e-CFT 3 – Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 3 
 • e-CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
 • e-CUIDA – Kwestionariusz do Badania Kandydatów na Opiekunów
 • e-CwP – Skala Człowiek w Pracy  
 • e-DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 
 • e-EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka
 • e-EPQR(S) – Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej
 • e-FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
 • e-FCZ-KT(R) – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej
 • e-IVE – Kwestionariusz Impulsywności
 • e-KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
 • e-KPD – Kwestionariusz do Pomiaru Depresji 
 • e-LBQ – Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
 • e-LMI – Inwentarz Motywacji Osiągnięć
 • e-MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowosci® – 2 
 • e-MSEI – Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
 • e-NEO-FFI – Inwentarz Osobowości
 • e-NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości
 • e-PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 
 • e-PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych
 • e-PTS – Kwestionariusz Temperamentu 
 • e-STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
 • e-TKR – Test Kompetencji Rodzicelskich 
 • e-TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Klasyczna
 • e-TMS-Plus – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Plus
 • e-TRE – Test Rozumienia Emocji
 • e-WERK – Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi  
 • e-WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

Lista dostępnych testów będzie stale rozszerzana i z czasem powinna objąć większość aktualnej oferty Pracowni.

Programu do testowania przy pomocy testów pojedynczego wyboru. Tu możesz potrenować przed badaniami kompetencji, a nauczyciel może przeprowadzić szybki sprawdzian z natychmiastową analizą wyników. Program umożliwia dołączanie do pytania obrazu oraz dodatkowego tekstu do przeczytania. Rozwiązanie testu kończy się oceną wg przyjętej skali. Ocenę możemy zapisać, by następnie korzystając z modułu „Analiza” dokonać zestawienia i analizy wyników całej klasy. Testy możemy samodzielnie przygotować, a kilka testów zebrać w listę. Do programu możemy przygotować listę użytkowników – korzystanie z programu jest jeszcze łatwiejsze a program bardziej przyjazny. Z programem rozpowszechniamy kilka przykładowych testów. Naprawdę ułatwia pracę i przynosi efekty dydaktyczne.

Platforma Epsilon jest rozwiązaniem przeznaczonym do prowadzania badań komputerowych wybranymi testami z oferty Pracowni.

Epsilon pozwala zarówno na przeprowadzanie badań komputerowych, jak i na obliczanie wyników z badania przeprowadzonego wersją papier-ołówek.

W obu przypadkach platforma obliczy wyniki surowe i przeliczone, a następnie wygeneruje pełny raport z badania, zawierający dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników. Raporty mogą być zapisywane na dysku komputera w postaci plików pdf i drukowane.

Pobierz Testy psychologiczne za darmo program na komputer https://epsilon.practest.com.pl/app/publish.htm