Enterprise Architect

2013-09-09 0 Pliki

Enterprise Architect to narzędzie przeznaczone do analizy i projektowania oprogramowania przy użyciu języka UML. Aplikacja pozwala na generowanie kodu źródłowego w językach ActionScript, C, C#, C++, Delphi, Java, PHP, Python, Visual Basic 6 oraz Visual Basic .NET, dbając jednocześnie o synchronizację kodu z modelem i na odwrót. Program został wyposażony w opcje zarządzania wymaganiami (niezwykle istotnymi w początkowych fazach pracy nad projektem), generator dokumentacji w formatach RTF, PDF i HTML, transformowania wybranych modeli, generowania szkieletu kodu na bazie modelowanych w UML diagramów.


Autor: Sparx Systems
Wersja: 10.0.1009
Rozmiar: 40.49 MB
Pobierz