MySQL Community Edition

2014-01-31 0 przez Pliki

MySQL to serwer bazodanowy, który wraz z serwerem Apache oraz PHP tworzy tzw. „LAMP” (Linux – Apache – MySQL – PHP) obecnie najpopularniejszą architekturę serwerową pod małe i średnie serwisy internetowe. W wersji 5 autorzy postarali się o większą zgodność z ANSI SQL 99 oraz zadbali o wypełnienie najbardziej istotnych dotychczas ubytków: braku procedur przechowywanych, widoków oraz replikacji.