Ethereum

2017-01-01 0 przez Pliki

Ethereum to platforma i język programowania. Założeniem Ethereum jest umożliwienie każdemu stworzenie aplikacji i udostępnienie jej. Ether to waluta z której system korzysta stanowi zaś z kolei medium wymiany w ramach zdecentralizowanej sieci potencjalnych odbiorców niezależnie stworzonych aplikacji.

Ethereum może służyć kodyfikowaniu, decentralizacji oraz handlowi właściwie wszystkim, co można sobie wyobrazić. Może on zostać użyty przy głosowaniu, wymianach nazwami domen, wymianach finansowych, przy crowdfundingu, przy zarządzaniu firmą, kontraktach i umowach różnego typu, w tym smart contracts- umowach opartych na protokołach komputerowych. Wykorzystywana w niej waluta Ether, stosowana jest do kupowania usług, np. przesyłania ETH pomiędzy innymi użytkownikami.

Twórcy Ethereum nie ukrywają, że wzorowali się na oprogramowaniu Bitcoin, ale jest to system całkowicie inny. Nie korzysta z tej samej sieci peer-to-peer, tak jak w Bitcoin, rezygnuje też z takiego samego oprogramowania. Bitcoin to oddzielny system łańcuchów oraz własna sieć.

W Ethereum rozbudowano język skryptowy do języka Turinga. Wykonywana transakcja może wykorzystywać dowolny program, który zezwala na wydanie waluty. Ponadto, Ethereum posiada rozproszony system komunikacyjny i bazę danych. Ma służyć do kodowania i decentralizacji. Podobnie jak Bitcoin Ethereum wykorzystuje rejestr, w którym magazynowane są wszystkie transakcje. Ale stworzony rejestr jest całkiem nowy, przez który przepuszczane są różnorodne aplikacje, tworzone przy pomocy języka Phyton.

Twórcy Ethereum twierdzą, że nowy system jest lepszy od Bitcoin ze względu na jego większe możliwości. Bitcoin to najpopularniejsza kryptowaluta na świecie jednak w sytuacji kiedy nałoży się na nią modyfikacje takie jak np. Volored Coins pojawiają się kłopoty. Ethereum to system skalowalny i niezwykle wydajny, jednak potrzeba jeszcze trochę czasu, aby można było mu w pełni zaufać.