Punkt Skupu

23 marca 2014 0 Pliki

Punkt Skupu to program wspomagający pracę małych i średnich punktów skupu surowców wtórnych. Umożliwia proste wystawianie formularzy skupu, uwzględniających stopień zanieczyszczenia (np. śniegiem lub gruzem), odpowiednio przeliczając przy tym wagę i kwotę do wypłaty, prowadzenie bazy danych osobowych klientów – firm i osób prywatnych. W swoich narzędziach oferuje dodatkowo wbudowany katalog surowców zawartych w Rozpo­rzą­dze­niu Mi­ni­stra Śro­do­wi­ska, z których użytkownik ma możliwość stworzenia listy tylko tych, które skupowane są w jego punkcie. Aplikacja umożliwia także wystawianie Kar­t Prze­ka­za­nia/Ewidencji Od­pa­du, generowanie raportów (za dowolny okres) w obszarze prowadzonego punktu skupu oraz wystawianie faktur.


Autor: Jakub Morawski
Wersja: 8.0.6
Rozmiar: 3.05 MB
Pobierz